Welkom bij PW 2010

PW 2010 maakt deel uit van de raad van de gemeente Medemblik en heeft daarin één zetel. De partij, opgericht in 1974 als Progressief Wervershoof, is steeds met twee zetels in de raad van die voormalige gemeente vertegenwoordigd geweest en heeft daar haar positief kritische geluid laten horen. Ook heeft de partij gedurende 18 jaar collegeverantwoordelijkheid gedragen. Sinds de gemeentelijke herindeling speelt PW 2010 ook in de gemeente Medemblik een kritische maar constructieve rol. In de huidige raadsperiode doen wij dit vanuit de oppositie. 

PW 2010 
is er voor iedere inwoner van onze  gemeente (partijgebonden en niet-partijgebonden) die progressieve politiek een warm hart toedraagt, die solidair wil zijn met kansarmen en kwetsbaren en die daarbij vernieuwende, duurzame en economisch haalbare oplossingen voorstaat. PW 2010 gaat uit van haar eigen kracht en het vertrouwen van de kiezer, dat in de loop van de jaren is opgebouwd. Onder onze aanhang bevinden zich zowel aanhangers en sympathisanten van  landelijke progressieve partijen als mensen die zich niet met een landelijke partij verwant voelen.             

PW 2010 komt op voor de belangen van alle 17 kernen behorend tot onze gemeente. Iedere kern heeft een eigen cultuur en eigen gewoonten. Die verscheidenheid en eigenheid dient gerespecteerd te worden. Bij iedere beleidsafweging houden we wel altijd het belang van de gemeente als geheel voor ogen.