Commissieleden

Voordat het college van burgemeester en wethouders plannen en voorstellen voorlegt aan de raad, worden deze besproken in een raadscommissie.

Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten. Er kunnen zowel raadsleden als niet-raadsleden lid zijn van een commisie.

Behalve ons raadslid Anneke van der Geest zijn onderstaande personen namens PW 2010 benoemd tot commissielid.

Klik een naam of foto aan voor een nadere kennismaking met een commissielid!


Ineke Dudink-Neefjes   Barbara Burggraaf-CronieBarbara Burggraaf-Cronie

Cees Neefjes   Agnes SmitTrudy Steenbergen