1. Anneke van der Geest


PW 2010 is altijd de partij van mijn keuze geweest. Positief kritisch, praktisch, sociaal, progressief, duurzaam en altijd de samenwerking zoekend om doelen te bereiken. Samen bereik je immers meer.

Van meet af aan kijk ik naar de gevolgen die raadsbesluiten hebben voor het leven en werken van onze inwoners, gemeentebreed. Door mijn ervaring opgedaan in de gemeente Wervershoof ben ik gewend rekening te houden met inwoners in meerdere kernen.

Ik houd niet van politieke spelletjes, maar van een een open en eerlijke politiek, waarbij het ons gaat om het belang van iedereen.
Als raadslid voor PW 2010 streef ik naar een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn.

De afgelopen periode ben ik op veel terreinen actief geweest. Ik heb me met name ingezet voor behoud en uitbreiding van de bibliotheek en andere culturele activiteiten, voor de actieve sportbeoefening, maar ook voor de zorg en jeugdzorg, waarbij ik steeds heb gepleit voor de inzet van de juiste( professionele) hulp.
Ook heb ik me verzet tegen de extra betaling van € 20 per keer voor het ophalen van grof vuil. Door samenwerking te zoeken met raadsleden in de regio en het aanvragen van een extra raadsvergadering is deze actie geslaagd.