2. Cees Neefjes


Hallo, mijn naam is Cees Neefjes, ik kies voor PW 2010 vanwege haar onafhankelijke, sociale, transparante, open politiek waarbij iedere inwoner en elke kern telt, ik ben al jaren o.a. actief in de sierteeltsector en vertegenwoordig PW 2010 bij onze gemeente in de commissie ruimtelijke ordening.

De laatste jaren is er veel (ten nadele) veranderd op huisvestings- en woningbouwgebied.

Met name voor woningzoekende jongeren en starters zijn de mogelijkheden zeer beperkt.

Ik vind dat de gemeente de komende periode voor deze doelgroep oplossingsgericht te werk moet gaan, behalve starterssubsidies moet ook op ruimtelijkeordeningsgebied creatief gewerkt worden: als de traditionele ontwikkelaars het laten afweten moeten oplossingen zoals inbreilocaties en ruimte-voor-ruimte-regelingen (woningbouw op de plaats van oude agrarische- of andere bedrijfsgebouwen) ruimhartig worden toegepast.