7. Ineke Dudink-Neefjes


Ik ben Ineke Dudink-Neefjes. Ruim 23 jaar ben ik werkzaam en werkzaam geweest in de recreatie en zorg voor mensen met een beperking. Verder heb ik werkervaring in de horeca, het onderwijs en in de landbouw.

Vanuit mijn brede achtergrond was ik nieuwsgierig naar diverse nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Daarom ben ik op latere leeftijd Sociale Geografie en Planologie gaan studeren. Ik heb mijn Master gehaald en heb me gespecialiseerd in innovatie, duurzaamheid en participatietrajecten.

Bij de gemeente Medemblik zit ik sinds september als bewoner in de innovatiecommissie Sociaal Domein. Ik voel me bij PW 2010 op mijn plek, omdat ze voor een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn staan en oplossingen zoeken die aansluiten bij mijn studie bevindingen.

Door mijn veelzijdigheid en creativiteit ben ik echt een verbinder: iemand die processen analyseert, knelpunten voorziet, onderlinge overeenkomsten kan benoemen, kennis heeft van allerlei afzonderlijke belangen en àndere oplossingen vindt buiten gebaande paden.

Voor de gemeente Medemblik wil ik me inzetten voor inspraak en inzet van bewoners, lokale bedrijven en organisaties. Dat kan zijn bij sociale programma’s,  bouwprojecten of voor kwaliteit van de leefomgeving. Ik hoop dat bij nieuwbouwprojecten, maar ook voor bestaande bouw er ècht aan de één- en tweepersoonshuishoudens en starters wordt gedacht. Bovendien zal ik me sterk maken voor de invoering van duurzaamheid in allerlei vormen en trajecten.