Vakantie

Ja, ook voor mij als raadslid is de vakantie begonnen en hoe.... De scholen hadden nog maar nauwelijks de deuren gesloten en ik kreeg een onopvallend berichtje binnen via de griffie: grof afval en KCA. Toen ik het las, besefte ik, dat ik direct in actie moest komen. Wat hield het namelijk in? Aan het ongescheiden laten ophalen van grofvuil zijn vanaf midden oktober kosten verbonden ( € 20,00)

Extra kosten, een schril contrast met het riante salaris van de directeur van de HVC.

PW 2010 is voor het scheiden van afval en voor het hergebruik van grondstoffen, maar als je geen netwerk of geen auto hebt, of een auto zonder trekhaak, als je hulpbehoevend of op gevorderde leeftijd bent, of als je een kleine beurs hebt, dan word je zomaar op extra kosten gejaagd. Het bedrag komt immers bovenop het huisvuiltarief. Een tarief dat je hebt betaald voor het verwerken en ophalen van afval, inclusief grofvuil. Er zou wat aan de tarieven gedaan kunnen worden, want ook als je het zelf wegbrengt met als voordeel dat je de rommel direct kwijt bent, het kost je geld, al zijn het alleen maar de reiskosten.

PW 2010 vreest ook, en we zijn niet de enigen, dat er meer gedumpt zal gaan worden.

Daarnaast zijn we rijkelijk laat geïnformeerd. We konden niets anders doen dan raadsvragen stellen. Onze vragen leidden tot nieuws, dat binnen de regio voor ophef zorgde.

Politiek? Nooit saai. Er gebeurt altijd wel iets, zelfs in de vakantie.Anneke van der Geest