05-03-2014: Is de leefbaarheid in onze kernen gediend met verdere uitbreiding van het winkelcentrum in Zwaagdijk?

Dat er op 19 maart daadwerkelijk wat te kiezen valt, laat het volgende zien:

Bijna alle partijen hebben de leefbaarheid in de kernen van de gemeente Medemblik hoog op hun politieke verlanglijstje staan. Dat klinkt goed, maar als het er op aan komt, blijkt het in de praktijk niet altijd zo uit te pakken.

Door een fout in het bestemmingsplan van de vroegere gemeente Wervershoof is in Zwaagdijk op slimme wijze op betrekkelijk goedkope grond het winkelcentrum “Klaverweide” ontwikkeld. Dit is nooit de bedoeling geweest, maar nu het er eenmaal is, hebben Zwaagdijk en directe omgeving een goede winkelvoorziening. Prima zo, maar genoeg is genoeg!

PW 2010 vindt dat door een eventuele verdere uitbreiding de winkelgebieden in de andere kernen, ook buiten onze gemeentegrenzen, in een negatieve spiraal terecht zullen komen. Ondernemers in de duurdere winkelgebieden mogen niet nog eens de dupe worden van eerder gemaakte fouten. En daarnaast is ook de aanwezigheid van goede winkelvoorzieningen in ALLE kernen van belang.

We staan nu voor de volgende keuze:

Gaan we de uitbreiding van “Klaverweide” faciliteren, met als waarschijnlijk gevolg dat we straks allemaal met de auto op pad moeten, omdat de eigen gezellige dorps- en stadscentra geen kwalitatief goed winkelbestand meer hebben? Of zetten we ons in voor het behoud van de bestaande winkelvoorzieningen door verdere uitbreiding van dit winkelcentrum niet toe te staan?

Omdat de leefbaarheid in ALLE kernen voor PW 2010 voorop staat, is dit laatste de beste optie. Wervershoof loopt anders het risico weer met een halfvol winkelcentrum te maken te krijgen, zoals een paar jaar terug het geval was.

Een argument van andere partijen voor uitbreiding van Klaverweide zou de werkgelegenheid zijn, maar vergeten wordt, dat die werkgelegenheid in andere centra weer verdwijnt. Saldo dus nul. Bovendien zou het bouwen zijn voor leegstand elders, terwijl leegstand al een probleem in de detailhandel is; een probleem dat op deze wijze nog groter wordt.

Aan u op 19 maart de keus of bijvoorbeeld Wervershoof in de toekomst zijn gezellige winkelcentrum kan behouden. Dat centrum ziet er nu goed uit en met een aantal noodzakelijke verbeteringen wil PW 2010 dat winkelcentrum graag voor Wervershoof behouden. De aanleg van zebrapaden en het plaatsen van bloembakken zijn hard nodig voor meer veiligheid. Extra invalidenparkeerplaatsen en het plaatsen van gezellige bankjes kunnen het plein nog verder verbeteren. Met uw steun zal PW 2010 zich daarvoor inzetten, want voor PW 2010 geldt voor deze verkiezingen het motto dat “ELKE KERN TELT”.