Een bezoekerscentrum of een horecagelegenheid

Donderdag 1 februari was de een na laatste vergadering van de raad in deze samenstelling. Aan de orde was een bezoekerscentrum bij De Weelen in Zwaagdijk-Oost aan de Tolweg. Het lijkt ideaal, maar voor PW 2010 zaten er addertjes onder het gras. Het gebied is prachtig. Er loopt een mooie vaarroute en ook voor wandelaars en fietsers zou het leuk zijn, als er een gelegenheid is om even op te stappen om iets te drinken, te eten en de mogelijkheid om naar de wc te gaan. PW 2010 heeft niets tegen zo’n eenvoudige, rustieke opsteekplek, die goed inpasbaar is.

Dit wordt echter groter aangepakt. Het lijkt er namelijk op dat onder de naam van educatie veel mogelijk is. De toekomstige uitbaters van het bezoekerscentrum zijn horeca-ondernemers. Wij vroegen en vragen ons af wat de werkelijke bedoeling is. De plannen voor de educatie zijn behoorlijk vaag. Ook is het de vraag of de vaarroute niet te smal wordt. Het bezoekerscentrum wordt voor een deel in het water gebouwd. Terwijl de raad in 2016 heeft besloten om op kosten van de gemeente een brug te verbreden om de doorvaarbaarheid te verbeteren. Toen de wethouder tenslotte ook nog het amendement omarmde en de eigen reactienota van het college op de zienswijzen naar de prullenbak verwees, kon ik niets anders doen dan tegen het amendement te stemmen. Horeca lijkt het hoofdmotief voor deze ontwikkeling.

Anneke van der Geest, fractievoorzitter PW 2010