Loze beloftes?

De verkiezingen komen er aan. Een tijd van veel beloftes en toezeggingen, maar zelden een verantwoording voor wat er de afgelopen 4 jaar is bereikt voor de inwoners in de verschillende kernen.

Partijen, die nu weer de leefbaarheid en het verenigingsleven hoog in het vaandel hebben, zijn vaak dezelfde (coalitie)partijen die de afgelopen jaren harde bezuinigingen hebben doorgevoerd, die vooral de kleinere verenigingen in de kleine kernen hebben geraakt.

Voor PW2010 is het niet het belangrijkste wat je vóór de verkiezingen allemaal belooft, maar wat je na de verkiezingen werkelijk doet.

PW2010 streeft altijd naar een eerlijke verdeling van de lusten en lasten, dus niet de grotere kernen, waar meer kiezers zijn te winnen, ontzien, ten koste van de kleine kernen. En als je, zoals sommige partijen, miljoenen kostende projecten, zoals een ondergrondse parkeergarage in Medemblik belooft (zonder belastingverhoging!) is het naar de kiezer toe wel net zo eerlijk om te melden, waar er bezuinigd gaat worden.

PW2010 staat voor een helder, duidelijk, verantwoord en sociaal beleid en gaat daar de komende 4 jaar ook weer voor.

Cees Neefjes - PW2010 - lijst 7 - no.2