Betaalbare woningen en zwembad op Zeehoekterrein!


Afgelopen donderdag werd een voorstel om een informatieavond te organiseren over woningbouw en mogelijkheden tot realisatie van een nieuw zwembad door een kleine raadsmeerderheid verworpen.

PW 2010 vindt het onbegrijpelijk dat zelfs een verkenning van mogelijkheden op dit gebied al te veel is voor een groot aantal partijen en raadsleden.

Juist met zo’n informatie- of thema-avond kun je onderzoeken wat realistisch en realiseerbaar is op het Zeehoekterrein, al dan niet in combinatie met mogelijkheden voor bijvoorbeeld een zwembad op de Westrand. Indien dat laatste de wens van een raadsmeerderheid zou zijn.

Er worden wel informatie-avonden gehouden over minder urgente onderwerpen.

De argumentatie om zo’n avond niet te houden, was ook nog eens flinterdun: ‘ Er is al een besluit genomen om het zwembad te renoveren!’

Dat klopt, alleen zijn er de laatste 6 jaar al 5 verschillende besluiten over het zwembad genomen. De praktijk is dat de meeste raadsbesluiten per definitie herzieningen zijn van eerder genomen besluiten.

Een ander argument: ‘ Eerst bouwen op de Tegel.’

Dit verhaal horen wij keer op keer, maar er gebeurt helemaal niets!

Over de Tegel zei de wethouder: ‘ Ik ben in gesprek met de provincie en de deur staat op een kier.’

De deur op een kier: het tocht al jaren in Wervershoof en daar is ondertussen iedereen ‘ flink ziek van’.

Tijd voor een woningbouwinjectie zonder bijwerkingen!

PW 2010 gaat onverminderd door om dit te realiseren.

Cees Neefjes, raadslid PW 2010