Een nieuw overdekt zwembad in Wervershoof

Al bij de eerste besprekingen in de commissie had PW 2010 nut en noodzaak aangegeven van een overdekt zwembad in de gemeente Medemblik. We noemden toen ook direct De Westrand als goede locatie, omdat een dergelijke voorziening voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente bereikbaar moet zijn.

Wel hebben wij daaraan toegevoegd dat dat ook mogelijk moet zijn met het openbaar vervoer. Wanneer de eerste paal de grond in zal gaan, is of onbekend. Er zal eerst gekeken worden of er bredere ontwikkelingsplannen in relatie met De Zeehoek mogelijk zijn. Voor midzomer 2018 dient dit ook besluitvormend afgerond te zijn. De eerste en belangrijkste stap is donderdag 5 oktober gezet: de gemeenteraad heeft voor een nieuw te bouwen zwembad in Wervershoof besloten.


Een ander punt was de toekomst van de Medemblikker musea. PW 2010 is akkoord gegaan met een forse investeringssubsidie voor kasteel Radboud, het Bakkerijmuseum en het Stoommachinemuseum. Wel hebben wij telkens de andere, kleinere musea in de gemeente genoemd. Zo kwam het voormalige Poldermuseum ook met goede plannen voor een Centrum voor Water. Uiteindelijk zullen deze kleinere musea worden opgenomen in een lokaal cultuurbeleid, dat nu ontwikkeld wordt. PW 2010 zag al veel eerder de noodzaak hiervan in. Eind december 2015 kwam PW 2010 met een voorstel voor het opstellen van een lokaal cultuurbeleid. Aanleiding waren de perikelen rond de bibliotheek en de onrust bij de verenigingen en organisaties op het gebied van kunst en cultuur. De stemmen van VVD, PvdA, PWF, en CU waren helaas niet toereikend. Nu komt het er toch van. In de politiek is geduld een schone zaak.


Namens PW 2010, Anneke van der Geest