PW 2010 gedenkt Jaap van Ophem

In 1970, dus precies 50 jaar geleden, werd Jaap van Ophem voor de allereerste keer beëdigd als raadslid van de toenmalige gemeente Wervershoof. Hij had een eigen tuindersbedrijf, dus een druk leven. Desondanks had hij een brede belangstelling voor allerlei maatschappelijke zaken.

Jaap was het enige raadslid van de Onafhankelijke Eenheids Groepering (OEG), die hij samen met een paar medestanders had opgericht om in het toenmalige politieke landschap tegenwicht te bieden aan de partijen die het in die dagen voor het zeggen hadden: KVP Wervershoof, KVP Onderdijk en Gemeentebelangen.

In West-Friesland vond in die periode de overloop vanuit de Randstad plaats. Daardoor kwamen er steeds meer voornamelijk jonge “buitenpoorters” in Wervershoof wonen. Een aantal van hen wilde samen met enkele jonge Wervershovers een progressieve partij oprichten. Zij kwamen er achter dat Jaap ook een dergelijk plan had. In januari 1974 vond een goed gesprek met Jaap plaats met als conclusie dat ze het beste de krachten konden bundelen. Zo ontstond Progressief Wervershoof (PW), de partij waarvan Jaap een zeer bevlogen lijsttrekker werd.

Bij de verkiezingen in dat jaar waren er inmiddels vijf partijen waartegen PW het moest opnemen De uitslag overtrof alle verwachtingen: PW verwierf twee van de elf zetels, werd daarmee in één klap de derde partij, maar kwam niet in het college, waardoor Jaap opnieuw fractievoorzitter van een oppositiepartij werd. Dat ging hem acht jaar lang uitstekend af. Ondanks dat hij geen deel uitmaakte van de coalitie wist hij regelmatig het collegebeleid te beïnvloeden.

Na de verkiezingen van 1982 werd een coalitie gevormd waarvan PW wel deel uitmaakte en werd Jaap eindelijk wethouder. Dat is hij 10 jaar achtereen gebleven. In die periode heeft hij zich intensief ingezet voor allerlei zaken die de gemeenschap van Wervershoof ten goede kwamen, zoals de bouw en uitbreiding van schoolgebouwen en de uitbreiding van De Schoof. Waar hij ook heel veel tijd en energie in heeft gestoken was het Vooroeverproject, waardoor, mede dankzij hem, langs het IJsselmeer een aantrekkelijk en waardevol natuur- en recreatiegebied is ontstaan.

Van 1998 tot 2002 is Jaap nogmaals wethouder geweest. Tegen het eind van die periode ging het helaas minder goed met zijn gezondheid, waardoor hij op medisch advies voortijdig moest afhaken. Bij zijn afscheid ontving hij de gouden speld van de gemeente Wervershoof en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Jaap overleed op 5 april jl. op 86-jarige leeftijd. PW (thans PW 2010) is hem onnoemelijk veel dank verschuldigd en wenst zijn nabestaanden heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur en fractie PW 2010