Zebrapaden achterhaald?

Waar gaat het om? In Andijk mag de Lidl niet alleen het parkeerterrein uitbreiden, maar komt er ook een tweede in- en uitrit op de Generaal De Wetlaan. Allerlei deskundigen hebben zich over de gevolgen van deze ontwikkeling gebogen en concludeerden dat het voor fietsers en voetgangers veilig zou zijn. Nu hebben experts vaker deze mening, maar de praktijk is weerbarstiger. We hebben dat gezien na oplevering van het gebied rond het winkelcentrum in Wervershoof. Het werd zodanig ingericht dat het als een voetgangersgebied oogde; de auto's werden gedoogd. Op papier werkt het, maar al snel kwamen er vragen en opmerkingen. Mensen voelden zich niet veilig bij het oversteken; het was niet duidelijk waar men kon oversteken en of automobilisten wel zouden stoppen. Ik werd erover aangesproken en heb dit aan de wethouder doorgegeven. Na enige tijd was het zebrapad terug.

In Andijk is het nog niet zover. Via een motie van de PvdA probeerden wij bij voorbaat al een zebrapad op de Generaal De Wetlaan te regelen. Helaas konden we er geen meerderheid voor krijgen. Ondanks mijn argument dat deskundigen van allerlei kanten op papier de situatie veilig achten, maar dat de praktijk iets anders laat zien. Het gaat ook om het gevoel van veiligheid; hiervoor is duidelijkheid geboden. Een zebrapad is daar een voorbeeld van. En wat kost nu een pot verf en die paar uren om strepen te zetten? Dat kan nauwelijks een reden zijn. Het wordt dus afwachten en na een jaar evalueren. 
En is een zebrapad achterhaald of juist onveilig, zoals ook werd gesteld? Mijn ervaring is anders. Gisteren stopte een automobilist al nog voordat ik een stap op de zebra had gezet.

Anneke van der Geest, fractievoorzitter PW 2010