PW2010 gaat op locatie

Al langere tijd hebben wij eraan gedacht om op locatie te gaan vergaderen. Wij hebben gemerkt dat er veel onder de inwoners leeft en dat het niet gemakkelijk is om ideeën, wensen en zorgen over allerlei onderwerpen te verzamelen en zo mogelijk in beleid om te zetten.

In het nieuwe jaar, 2019, blijft het niet bij een voornemen, maar gaat PW2010 daadwerkelijk naar de mensen toe. Het fractieberaad is voortaan op locatie en start met een inloop van een half uur tot drie kwartier, waarin inwoners allerlei zaken aan de orde kunnen stellen. Daarna worden de agendapunten van de commissie/ raadsvergadering besproken. Omdat wij zo ruim van te voren de agendapunten nog niet kennen, zijn het of algemene zaken die iedereen aangaan of specifieke, die in een of meer andere kernen spelen.

De primeur is voor Abbekerk en Lambertschaag, maandag 7 januari om 19.30 u. in het dorpshuis.