26-02-2014: 40 jaar PW - een stukje geschiedenis


Progressief Wervershoof, de partij die sinds een paar jaar door het leven gaat als PW 2010, bestaat 40 jaar. Hoe is het ooit begonnen? Daarvoor moeten we teruggaan naar de laatste maanden van 1973. De tijd van het kabinet Den Uyl, de oliecrisis en de autoloze zondagen. En de tijd van de overloop: een groeiend aantal Randstedelingen vond in onze regio de ideale woonstek. Zo ook in de gemeente Wervershoof, waar deze nieuwkomers tot hun verbazing moesten vaststellen dat het politieke landschap gedomineerd werd door de KVP en de KVP, respectievelijk van Wervershoof en Onderdijk. Als alternatief waren er Gemeentebelangen en de Onafhankelijke Eenheidsgroepering (OEG). Meer smaken had je niet. Het was binnen die context dat een aantal jonge inwoners van Wervershoof, deels geboren en getogen, deels “buitenpoorter”, de koppen bij elkaar stak om te bezien of er in onze gemeente ruimte was voor een progressieve partij.

Er volgden enkele bijeenkomsten in “De Loods”, waarin de mogelijkheden besproken werden. Bekend was inmiddels dat Jaap van Ophem, raadslid voor de OEG, ook bezig was dergelijke initiatieven te ontwikkelen onder de naam Progressieven ‘74. In januari 1974 vond een gesprek met hem plaats, met als conclusie dat we het beste de krachten konden bundelen. Uitgangspunt was, dat we aan de verkiezingen van 29 mei zouden meedoen. Wel moest nog een naam worden bedacht voor de nieuwe partij. Progressieven ’74 viel af, dat leek te veel op D’66, de partij die na een flitsende start inmiddels een zieltogend bestaan (!) leidde. De naam werd “Progressief Wervershoof”, afgekort PW, en de verkiezingsleus: “De partij waarop u heeft gewacht”.

In het voorjaar presenteerde PW zich aan haar toekomstige kiezers. Dat gebeurde in “Het Fortuin” en de pers kon melden dat er veel belangstellenden op af waren gekomen. Een aantal daarvan gaf zich spontaan als lid op. Op die wijze ontstond een groep van ca. 20 actieve leden die de verkiezingscampagne ging voorbereiden. Via interne verkiezingen werd een kandidatenlijst samengesteld met Jaap van Ophem als lijsttrekker, Ton Morsch op de tweede plaats en Hans Pekel op plek drie. En er werd een geïllustreerd programmaboekje gemaakt, dat een groene kaft kreeg. Een vooruitziende blik, vele jaren vóór het ontstaan van de eerste “groene” partijen? Nee, toeval: het gemeentehuis, waar het boekje werd gedrukt, had geen andere kleur papier voorhanden! Ook werd besloten om, als hoogtepunt van de campagne, op de zaterdag vóór de verkiezingen met een verkiezingskaravaan door de gemeente te trekken.

Die zaterdagmorgen 25 mei verzamelde een groep enthousiaste PW-leden met aanhang zich bij “De Loods” rondom een luidsprekerauto en een tractor met platte wagen. Een speciaal door Los Onderdikos opgenomen campagnelied schalde uit de luidsprekers. De karavaan bezocht Wervershoof, Onderdijk en de tot de gemeente behorende noordkant van Zwaagdijk tot de gemeentegrens met Nibbixwoud. Vervolgens werd via de Tuinstraat gereden naar de zak van Hauwert (de Notweg), die in die tijd tot de gemeente Wervershoof behoorde en alleen via die omweg bereikbaar was. Bij ieder huis werd aangebeld, om de bewoners ons programmaboekje persoonlijk te kunnen overhandigen. De reacties waren overwegend positief, hoewel sommigen niet konden nalaten ons voor oproerkraaiers of eendagsvlieg uit te maken. Op www.binding.nl of www.pw2010.nl is een korte impressie van de gebeurtenissen van die dag te bekijken!

Bij de verkiezingen moest PW het opnemen tegen twee andere nieuwkomers: de Boerenpartij en de VVD. En verder natuurlijk de “oude” partijen: KVP Wervershoof, die zich inmiddels als CDA presenteerde, KVP Onderdijk en Gemeentebelangen. De uitslag overtrof alle verwachtingen: PW verwierf twee van de elf zetels en werd daarmee in één klap de derde partij. Niet zo vreemd, dat we dachten een rol te gaan spelen in de collegeonderhandelingen. Hoe anders pakte dit uit! Zoals gebruikelijk werden wij uitgenodigd door de grootste partij, het CDA. Maar dit was alleen om ons mee te delen, dat zij weer graag met de KVP Onderdijk in zee wilden gaan. Dus stonden we na vijf minuten al weer buiten, een illusie armer. Jaap van Ophem en Hans Pekel werden in september, toen nog in het oude raadhuis, beëdigd als raadslid; Ton Morsch was verhuisd naar Andijk en liet daardoor de kans om het jongste raadslid van Nederland te worden schieten.

Dat was 40 jaar geleden. In de jaren daarna zijn er in de gemeente Wervershoof nog negen raadsverkiezingen geweest, waarbij Progressief Wervershoof telkens twee zetels behaalde. Jaap van Ophem is raadslid voor PW geweest van 1974 tot 2002 en was wethouder van 1982 tot 1992 en van 1998 tot 2002. Hans Pekel was raadslid van 1974 tot 2002 en wethouder van 2002 tot 2006 (sinds 2002 is een wethouder geen lid meer van de raad). Anneke van der Geest was raadslid van 2002 t/m 2010, Debbie Appelman van 2002 tot 2006 en Cees Neefjes van 2006 t/m 2010.

In 2010 ging Progressief Wervershoof de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Medemblik in onder de nieuwe naam PW 2010. De partij behaalde één zetel, die ingenomen werd door Anneke van der Geest; zij is ook bij de komende verkiezingen onze lijsttrekker.

In de afgelopen 40 jaar heeft PW zich geprofileerd als een vertrouwde en betrouwbare lokale progressieve partij, die een duidelijke sociale, groene politieke koers vaart en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Daarmee willen wij graag doorgaan. Hoewel onze wortels in Wervershoof liggen, zetten wij ons in voor alle 17 kernen van de gemeente Medemblik, immers: Elke kern telt!

Geef daarom op 19 maart a.s. uw stem aan lijst 6 van PW 2010. Eén zetel is mooi, meer zetels, dat zou prachtig zijn...