Uniek, Vooruitstrevend, Sociaal

 


Verkiezingsprogramma 2018-2022


Voor een sociaal en duurzaam beleid

PW 2010 is er voor iedere inwoner van onze  gemeente (partijgebonden en niet-partijgebonden) die progressieve politiek een warm hart toedraagt, die solidair wil zijn met kansarmen en kwetsbaren en die daarbij vernieuwende, duurzame en economisch haalbare oplossingen voorstaat.

PW 2010 komt op voor de belangen van alle 17 kernen behorend tot onze gemeente. Iedere kern heeft zijn een eigen cultuur en gewoonten. Die verscheidenheid en eigenheid respecteren we.

Binnen redelijke grenzen willen wij basisvoorzieningen in alle kernen van de gemeente in stand houden. Investeringen ten behoeve van de ene kern hoeven niet automatisch te leiden tot een gelijksoortige investering in andere kernen. Voor iedere situatie zal een aparte afweging moeten worden gemaakt.

PW 2010 is voor maatwerk en dat kan per individu, groep of leefgemeenschap anders zijn. Onze keuzes zullen altijd gebaseerd zijn op een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn.  Vanuit dat perspectief willen wij  ons stempel drukken op het gemeentelijk beleid.