PW 2010: De speerpunten 2018-2022 • Een integer, sociaal en duurzaam beleid
 • Activiteiten en voorzieningen die het welzijn van onze inwoners ten goede komen
 • Stimulering en uitbreiding van de sociale functie van dorpshuizen
 • Instandhouding en zo mogelijk uitbreiding van culturele voorzieningen zoals muziekschool en bibliotheek
 • Steun voor sportverenigingen om zowel jeugd als ouderen te kunnen opvangen
 • Betaalbare huisvesting voor jong en oud
 • Duurzame woningen
 • Stimulering van hergebruik van grondstoffen
 • Acceptabele oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten
 • Verkeersveiligheid, met name het veiliger maken van gevaarlijke kruisingen
 • Extra aandacht en mogelijkheden voor startende en innoverende ondernemers
 • Vestiging van grote bedrijven op bedrijventerreinen
 • Het goed scheiden van afval dient beloond te worden
 • Behoud van de groene ruimte en voldoende middelen voor groenonderhoud