Verkeer en Vervoer
Handhaving van verkeersmaatregelen

PW 2010 constateert dat in de afgelopen jaren in het kader van het project ''Duurzaam Veilig'' op diverse plaatsen in de gemeente maatregelen zijn genomen, die gericht waren op het terugdringen van de snelheid van het verkeer, teneinde het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen. Helaas schieten deze hun doel voorbij, als de ingestelde snelheidslimieten (30 of 60km) frequent worden overschreden omdat de weginrichting het verkeer niet of nauwelijks afremt. PW 2010 vindt dat dergelijke gebieden moeten worden ingericht conform de normen van "Duurzaam Veilig", waardoor de voorgeschreven maximumsnelheid als het ware wordt afgedwongen. Daarnaast is het inzetten van (verplaatsbare) elektronische waarschuwingsborden waarop de gemeten snelheid wordt aangegeven een goede aanvulling. Regelmatige snelheidscontroles door de politie kunnen het gewenste gedrag bevorderen.

Bij het aanleggen of herprofileren van wegen die in busroutes liggen, moet altijd vooraf overleg met de provincie en de busmaatschappij plaats vinden, waarbij geen concessies mogen worden gedaan aan de verkeersveiligheid. Overigens vindt PW 2010, dat bij iedere ingreep van enige betekenis vooraf advies moet worden ingewonnen bij een verkeerskundig bureau.

Verkeersgedrag: een kwestie van mentaliteit

In de bebouwde kom moeten kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers extra beschermd worden. Daartoe dient er meer aandacht te worden besteed aan het verkeersgedrag van alle categorieën weggebruikers. Deelnemen aan het verkeer betekent immers: rekening houden met elkaar. De door PW 2010 gevraagde inventarisaties van gevaarlijke kruisingen binnen de kom van de verschillende kernen, moet leiden tot een structurele aanpak van deze kruisingen.

Frequente snelheidscontroles op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom, regelmatige controles op alcohol- en drugsgebruik, een gerichte aanpak van verkeersovertredingen en toezicht op het verkeersgedrag zijn noodzakelijk. Naast handhaving is echter ook een goede voorlichting gericht op gedragsbeïnvloeding van belang, teneinde een mentaliteitsverandering bij de weggebruiker te bevorderen. Ook het onderwijs heeft hierin een taak.

Verkeerscontroles zijn nodig, maar bij voorkeur op plekken waar dat het meest gewenst is.De ontsluiting van onze gemeente

PW 2010 is voor een goede bereikbaarheid van de winkelvoorzieningen. PW maakt zich sterk voor de verschillende kernen en voldoende goede gratis parkeergelegenheden. Op plaatsen waar lang parkeren niet gewenst is zouden blauwe parkeerzones kunnen worden ingesteld. Strikte controle is daarbij dan wel een vereiste.


Goed openbaar vervoer


Goed overleg met de provincie blijft noodzakelijk voor een goed openbaar vervoer in de hele gemeente. Uitgangspunt moet blijven, dat de bebouwde kom in alle kernen van onze gemeente, met inbegrip van de bedrijventerreinen, worden aangedaan door buslijnen die een goede aansluiting op de treinverbindingen bieden. In dat kader blijven wij pleiten voor een busverbinding van Medemblik via Onderdijk en Wervershoof naar het station Hoogkarspel v.v. Het is niet in het belang van de reiziger als concurrentieoverwegingen (trein vs. bus) er de oorzaak van zijn dat treinreizigers de auto naar en van het station moeten nemen. Ook het gemeentehuis moet vanuit alle kernen zonder al te grote omwegen met het openbaar vervoer kunnen worden bereikt.

Tevens dient het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk te zijn.