Wat hebben wij tot nu toe bereikt en waar hebben we ons sterk voor gemaakt?

 • Het onderwerp ‘Integriteit’ op de agenda gekregen. Transparantie, geen eigenbelang van bestuurders
 • Het betrekken van belanghebbenden bij nieuwe plannen en ontwikkelingen, de burgerparticipatie
 • Minder bureaucratie in de zorg om zo meer tijd voor daadwerkelijke zorg te hebben
 • De eerste aanzet in de regio  gegeven voor de discussie over de eigen bijdrage voor het ophalen van grof afval, die er uiteindelijk niet gekomen is (het zat al in het tarief)
 • Het voorkomen van het aanmeren van riviercruiseschepen in de Oosterhaven in Medemblik en ook afgelopen jaar hebben we ons daar weer voor ingespannen, nadat nieuw beleid was ontwikkeld om meer cruiseschepen Medemblik te laten aandoen. Deze poging strandde
 • Maatwerk voor het onderhoud van de voetbalvelden
 • Gepleit voor het intrekken van de laatste bezuinigingen op de bibliotheken
 • Het ontwikkelen van een lokaal cultuurbeleid
 • Gepleit voor behoud subsidie voor de amateurverenigingen op cultureel gebied
 • Actieve inzet voor het realiseren van een nieuw dorpshuis in Abbekerk/Lambertschaag
 • Inzet van beroepskrachten in de zorg voor ouderen en jongeren, naast alle vrijwilligers
 • Het behoud van de consultatiebureaus in Abbekerk, Andijk en Midwoud, voor Abbekerk en Andijk met succes
 • Met steun van betrokken inwoners de realisatie van de eerste natuurspeeltuin in de gemeente in Wognum en meer uitdagende speelplekken
 • Behoud van voldoende woningbouw in de kleine(re) kernen plus een betere verbinding digitaal en fysiek
 • Succesvol aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid met name op onoverzichtelijke, gevaarlijke kruisingen voor fietsers en voetgangers
 • Vragen gesteld over de mogelijke torenhoge rentes die mensen in rekening  worden gebracht, die aangewezen zijn op sociale kredieten
 • Aandacht gevraagd voor de problematiek van het overhangende groen, ook bij particulieren
 • Het regelen van het goed informeren van de raad m.b.t de vergaderingen van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen, zodat de raad meer grip krijgt over te nemen besluiten, die de belangen van onze inwoners raken.